Pátek, 3 února, 2023
- Komerční sdělení -magazin
HomeFinancieDaňové poradenstvo a služby v oblasti daní 

Daňové poradenstvo a služby v oblasti daní 

Dane sú súčasťou každého podnikania a daňové služby tak počas svojej pôsobnosti využíva každý podnikateľ. Termíny podania daňových priznaní sa blížia, na dane a ich optimalizáciu však treba myslieť už počas bežného roka. Spoločnosť Crowe ponúka profesionálne daňové poradenstvo, ktoré je v súlade s vnútroštátnymi zákonmi. Daňové služby sú poskytované členmi Slovenskej komory daňových poradcov a iných obchodných komôr a kladú dôraz na dodržiavanie najvyšších štandardov, dôvernosti a riešení prispôsobených na mieru každému klientovi. 

Profesionálne daňové poradenstvo

Daňové poradenstvo od spoločnosti Crowe predstavuje komplex činností, v rámci ktorých prebieha monitoring zmien a vývoja trendov v daňovom a účtovnom segmente na lokálnej aj medzinárodnej úrovni. Daňové služby tak okrem iného zahŕňajú aj pravidelné konzultácie pre každé podnikanie s ohľadom na vývoj v oblasti účtovníctva a daní, posúdenie daňových vplyvov v rámci rôznych obchodných transakcií, identifikáciu daňových rizík a ich optimalizáciu. 

Daňové služby od spoločnosti Crowe

Daňové poradenstvo a daňové služby poskytované profesionálmi zo spoločnosti Crowe zahŕňajú štandardné úkony, ako je registrácia subjektov u správcu dane, podávanie daňových priznaní DPH a dane z príjmov, zastupovanie klientov v komunikácii so správcom dane a daňových konaniach, prípravu DPH priznaní, kontrolných a súhrnných výkazov, podávanie Instrastat hlásení, audit či návrhy riešení obchodných transakcií s dopadom na DPH v rámci krajín EÚ a poradenstvo v oblasti ciel a spotrebných daní. 

Daňové poradenstvo ďalej obsahuje komplexnú agendu pri dani z príjmov fyzických a právnických osôb, daní zo závislej činnosti, problematiku transferového oceňovania, ako aj ďalšie činnosti vrátane podnikových reštrukturalizácií, fúzií a akvizícií a s nimi spojenými úkonmi, ako je due diligence, transakčná a daňová optimalizácia a ďalšie. 

Foto: elements.envato.com

- Komerční sdělení -pr clanky

Najnovjše články